Згода на обробку персональних даних

Використовуючи веб-сайт airocean.com.ua користувач добровільно надає свої персональні дані: ім’я, прізвище,номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, серія та номер паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, документу, що посвідчує особу громадянина за межами України.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Авіаційна компанія «Ейр Оушен Ейрлайнс» (ТОВ «АК «Ейр Оушен Ейрлайнс», ЄДРПОУ 43773766) з наступною метою обробки:

Для ідентифікації користувача на веб – сайті airocean.com.ua, в межах угод і договорів; надання користувачу персоналізованих можливостей пошуку, підбору авіаційних послуг, бронювання та управління заявками на авіаційні послуги, виконання угод і договорів; зв’язок з користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання веб – сайту airocean.com.ua, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від користувача; проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Термін дії даної згоди – безстроково. Оператор припиняє обробку даних суб’єкта в разі отримання оператором від суб’єкта заяви про припинення обробки його даних (оператор в цьому випадку припинить обробку таких даних негайно, про що суб’єкту буде надіслано письмове повідомлення).

Факт використання веб-сайту airocean.com.ua є підтвердженням згоди користувача з даними умовами.

Увага! Щодо надання інформації про призупинені рейси
Увага! Щодо надання інформації про призупинені рейси